Népszerű eladások

Kategóriák

Címkék

ADATVÉDELMI SZABÁLYOK - PANDA EQUIPENT HUNGARY KFT.

Üdvözöljük a www.mascotwebshop.hu oldalon. Az Ügyfél adatainak védelme fontos a PANDA EQUIPENT HUNGARY KFT. számára. A PANDA EQUIPENT HUNGARY KFT. ügyfelei adatainak megfelelő védelme érdekében készítette ezt az összefoglalót, amelyben bemutatja online információs gyakorlatát.

Adatainak megadásával az Ügyfél hozzájárul ahhoz, hogy az általa adott adatokat az PANDA EQUIPENT HUNGARY KFT. felhasználhatja az Ügyféllel folytatott kereskedelem folyamán annak érdekében, hogy az PANDA EQUIPENT HUNGARY KFT. teljesíthesse az Ügyfél kéréseit és megrendeléseit, valamint kialakíthassa az Ügyfél személyére szabott Internet-barangolási és vásárlási gyakorlatot.

Az PANDA EQUIPENT HUNGARY KFT. gyűjthet anonim módon információkat arról, hogy miként szokta az Ügyfél használni ezt az Internetes felületet, cookie-k és pixel tagok által. Az PANDA EQUIPENT HUNGARY KFT. összevetheti ezeket az információkat az Ügyfél által megadott bármilyen egyéb adattal, kéréseinek és megrendeléseinek jobb teljesítése érdekében, és felhasználhatja ezeket annak érdekében, hogy átalakíthassa Internetes felületét ezzel nagyobb segítséget nyújtva Ügyfeleinek, valamint abból a célból, hogy megfelelő marketing üzeneteket küldhessen, és hogy adatbázisát naprakészen tartsa. A cookie egy kis adat, amit az Internet-szerver küld az Internet használónak, amikor az meglátogat egy Internetes felületet. A cookie olyan különböző Internetes oldalakról tartalmaz információkat, amelyeket a felhasználó korábban meglátogatott. Az PANDA EQUIPENT HUNGARY KFT. a pixel tagokat a cookie-k olvasására használja. A legtöbb felhasználó automatikusan elfogadja a cookie-kat. A böngésző opcióiban az Ügyfél ugyanakkor beállíthatja, hogy ne kapjon többet cookie-kat és ugyanígy törölheti a már meglévőket is. Habár néhány, a böngészőnek küldött cookie az PANDA EQUIPENT HUNGARY KFT. -nak segít abban, hogy az Ügyfél rövidebb időn belül kapcsolódjon a site-ra, például emlékezteti az Ügyfelet kapcsolatának beállításaira, amikor másodszorra ad le megrendelést – ez azt jelenti, hogy az Ügyfélnek nem kell a komplett kapcsolódási folyamatot teljesítenie, feltéve, hogy beállításai nem változtak meg az előző rendelés óta. Ezen kívül, ha az Ügyfél visszautasítja a cookie-kat, a site néhány funkciója lehet, hogy nem fog megfelelően működni.

Az Ügyfél hozzájárulása alapján, az PANDA EQUIPENT HUNGARY KFT. megoszthatja az Ügyfél által megadott adatokat belső adatfeldolgozás és adminisztrációs célból.

Az PANDA EQUIPENT HUNGARY KFT. felhívja Ügyfelei figyelmét arra, hogy a linkekre és a szalag-hirdetésekre kattintva átkerülhetnek egy másik Internetes oldalra, ahol az PANDA EQUIPENT HUNGARY KFT. feltételeitől eltérő adatvédelmi szabályozás lehet érvényben. Az PANDA EQUIPENT HUNGARY KFT. ezért felhívja az oldalára látogatók figyelmét arra, hogy ezen Internetes oldalak adatvédelmi szabályairól a használat előtt tájékozódjon. Mivel az PANDA EQUIPENT HUNGARY KFT. nem ellenőrzi a harmadik felek által gyűjtött információkat, ezért az PANDA EQUIPENT HUNGARY KFT. az ily módon gyűjtött információkért felelősséget nem vállal.

Az Ügyfél adatainak törlését bármikor kérheti a következő e-mail címre küldött elektronikus levélben: info@panda-equipment.com

Ezen adatvédelmi szabályozást az PANDA EQUIPENT HUNGARY KFT. bármikor megváltoztathatja. A megváltozott szabályozást az PANDA EQUIPENT HUNGARY KFT. Internetes oldalának adatvédelmi oldalán helyezi el, ezért az Ügyfél folyamatosan ellenőrizheti, hogy az PANDA EQUIPENT HUNGARY KFT. milyen információkat gyűjt, hogyan használja fel azokat és milyen körülmények között teszi azokat harmadik feleknek hozzáférhetővé. Az PANDA EQUIPENT HUNGARY KFT. biztosítja, hogy az Ügyfél személyes adatait a legnagyobb körültekintéssel kezeli a személyiségi jogok védelméről szóló 95/46/EC irányelvnek megfelelően, tekintettel a személyes adatok gyűjtésére és az ilyen adatok szabad áramlására.

ADATVÉDELMI ÉS EGYÉB JOGSZABÁLYOK

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény - http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100112.TV×hift=1
Az egyénnek a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos védelméről és ezeknek az adatoknak a szabad áramlásáról szóló 95/46/EK irányelv
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31995L0046:HU:HTML

Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény - http://www.nhh.hu/dokumentum.php?cid=8265

Az PANDA EQUIPENT HUNGARY KFT. jogosult a jelen honlap bármely megjelenítését vagy jellemzőjét – ideértve, de nem kizárólagosan a jelen honlap tartalmát, rendelkezésre állásának tartamát, az eléréséhez vagy használatához szükséges eszközöket – bármikor módosítani vagy megszüntetni. Az PANDA EQUIPENT HUNGARY KFT. által végrehajtott változtatások, módosítások, kiegészítések vagy törlések az erre irányuló értesítés időpontjától hatályosak, mely értesítés az alábbi pontokban meghatározott bármely módon adható a regisztrált felhasználóknak küldött e-mail üzenettel

NAIH nyilvántartási szám: NAIH-100631/2016.